КАСИОПЕС щори, дограма и PVC профили

Щори и дограма на народна цена.

Стъкла и стъклопакети

Тежест на кв.метър

дограма варна stakla-tejest

Единично стъкло

4 мм, 10,0kg/m2
5 мм, 12,5kg/m2
6 мм, 15,0kg/m2
8 мм, 20,0kg/m2
10 мм, 25,0kg/m2
12 мм, 30,0kg/m2

Стъклопакет (2 стъкла)

4мм+4мм, 21,0kg/m2
4мм+5мм, 23,5kg/m2
4мм+6мм, 26,0kg/m2
5мм+6мм, 28,5kg/m2
6мм+6мм, 31,0kg/m2

СтъкЛОПАкет (3 стъкла)

4мм+4мм+4мм, 32,0kg/m2
4мм+4мм+5мм, 34,5kg/m2
4мм+5мм+5мм, 37,0kg/m2
4мм+4мм+6мм, 37,0kg/m2
4мм+5мм+6мм, 39,5kg/m2
4мм+6мм+6мм, 42,0kg/m2
5мм+5мм+5мм, 39,5kg/m2
5мм+5мм+6мм, 42,0kg/m2
5мм+6мм+6мм, 44,5kg/m2

Триплекс

2.2.1, 12,0kg/m2
3.3.1, 17,0kg/m2
4.4.1, 22,0kg/m2
5.5.1, 27,0kg/m2
6.6.1, 32,0kg/m2
8.8.2, 44,0kg/m2
10.10.2, 54,0kg/m2

Пълнежи и стъклопакети Топлопреминаване и шумоизолация