КАСИОПЕС щори, дограма и PVC профили

Щори и дограма на народна цена.

Стъкла и стъклопакети

Топлопреминаване и шумоизолация

дограма варна toplopreminavane-shumoizolacia

Единично стъкло

Бяло(5мм), U=5.20W/m2K

Стъклопакет 18мм

Бяло(4мм)+Бяло(4мм), U=2.90W/m2K, Rw=28dB
Бяло(4мм)+К(4мм), U=1.80W/m2K, Rw=28dB
Мулти(4мм)+Бяло(4мм), U=1.80W/m2K, Rw=28dB
Мулти(4мм)+К(4мм), U=1.70W/m2K, Rw=28dB

Стъколакет 20мм

Бяло(4мм)+Бяло(4мм), U=2.80W/m2K, Rw=29dB
Бяло(4мм)+К(4мм), U=1.60W/m2K, Rw=29dB
Мулти(4мм)+Бяло(4мм), U=1.60W/m2K, Rw=29dB
Мулти(4мм)+К(4мм), U=1.50W/m2K, Rw=29dB

Стъколакет 24мм

Бяло(4мм)+Бяло(4мм), U=2.70W/m2K, Rw=30dB
Бяло(4мм)+К(4мм), U=1.30W/m2K, Rw=30dB
Мулти(4мм)+Бяло(4мм), U=1.30W/m2K, Rw=30dB
Мулти(4мм)+К(4мм), U=1.30W/m2K, Rw=30dB

Стъколакет 30мм

Бяло(4мм)+Бяло(4мм), U=2.60W/m2K, Rw=31dB
Бяло(4мм)+К(4мм), U=1.30W/m2K, Rw=31dB
Мулти(4мм)+Бяло(4мм), U=1.30W/m2K, Rw=31dB
Мулти(4мм)+К(4мм), U=1.30W/m2K, Rw=31dB

Стъколакет 36мм

Бяло(4мм)+Бяло(4мм)+Бяло(4мм), U=1.80W/m2K, Rw=32dB
Бяло(4мм)+Бяло(4мм)+К(4мм), U=1.10W/m2K, Rw=32dB
Мулти(4мм)+Бяло(4мм)+Бяло(4мм), U=1.00W/m2K, Rw=32dB
Мулти(4мм)+Бяло(4мм)+К(4мм), U=0.70W/m2K, Rw=32dB

Стъколакет 44мм

Бяло(4мм)+Бяло(4мм)+Бяло(4мм), U=1.60W/m2K, Rw=34dB
Бяло(4мм)+Бяло(4мм)+К(4мм), U=0.90W/m2K, Rw=34dB
Мулти(4мм)+Бяло(4мм)+Бяло(4мм), U=0.80W/m2K, Rw=34dB
Мулти(4мм)+Бяло(4мм)+К(4мм), U=0.60W/m2K, Rw=34dB

Пълнежи и стъклопакети Тежест